HälsingeRallyt 2001-02-03

Tävlingsinbjudan för SMK Hälsinges tävling, HälsingeRallyt om Kontorsservice AB pokalen, lördagen den 3 februari 2001, deltävling i Svenska Rallyserien för Volvo Original och Seat-Cup.

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA´s internationella och SBF´s nationella tävlingsreglemente, rallybestämmelse och denna tävlings- inbjudan och eventuella PM.

Tävlingsledare

Clas-Göran Dahlqwist

0650-16919

Bitr.tävlingsledare

Kjell Mattsson

0650-18798

Banchef

Göran Hodell

0650-22669

Säkerhetschef

Pär Eriksson

0650-22676

Tekniskchef

Åke Jönsson

0650-740485

Teknisk kontrollant

Jan Forsell

070-5635252

Domare, ordförande

Olle Berggren

026-190416

Domare

Janne Floberg

026-252342

Tävlingssekreterare

Ingrid Hägg

0652-19077

Tävlingens art

Rally, total längd ca: 122 km varav 72 km SS (5 st).
Röd pilning kommer att användas.

Start och mål

Gymnasieskolan

Första start

Klockan 12.01.

Förare

Tävlingen är öppen för A, B och C - förare

Bilklasser

Samtliga bilklasser (inkl Klassiker, veteran.)

Startordning

1. Klassiker
2. Seat
3. Volvo Original.
4. Veteraner
5. Grp E
6. Grp H 4 wd , Nationell spec 2 och 4 wd
7. Grp A+N 0 - 1600
8. Grp A+N 1601 - 2000
9. Grp H

Anmälan

Skriftlig anmälan på SBF’s blankett SMK Hälsinge tillhanda senast
måndagen den 29 januari - 2001 under adressen:
SMK Hälsinge
Box 1100
824 13 Hudiksvall

Anmälningsavgift

A, B och C- förare 700:-
Efteranmälan + 100:-

Noter

Säkerhetsnoter gjorda av Gunnar Barth kommer att finnas tillgängliga mot en kostnad av 400:- inkl moms. ANGE PÅ ANMÄLAN, beskrivande eller siffer - noter.

Deltagarantal

150 st. Ev. gallring: Ofullständig anmälan och poststämpelns datum

Avlysning

Organisatören äger rätt att med domarens godkännande, avlysa tävlingen om inte 40 deltagare anmält sig vid ordinarie anmälningstidens utgång eller av annan okänd anledning.

Banan

Köres efter road-book på trp. och SS.

Bensin

Finnes vid besiktning och utefter banan.

Hastighetsbegränsning

Dispens sökt vid Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Försäkringar

Enligt trafikskadelagen.

Banan offentliggörs

Tävlingsdagen kl 8.00.

Ansvar

Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egan risk. FIA, SBF, SMK Hälsinge samt vår tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador, olycksfall eller dylikt .
Anmälan innebär att tävlande godkänner publicering av startlista och resultatlista på internet eller annat datamedia. Detta godkännande krävs enligt personuppgiftslagen.

Ev. PM

Anslås i anmälan och vid start/mål platsen.

Priser

De tävlande kör om SMK Hälsinges vandringspris:
Kontorsservicspokalen.
Hederspriser utdelas till en per påbörjar fyrtal startande i varje klass.
Tävlingsdagen utdelas de tre först berättigade i varje klass. Övriga utsändes per post.

Förfrågningar

Lennart 0650-742146, 742525, 070-5542146
Peter 0650-93336, 070-6323142

Välkommen till Hudiksvall och
SMK Hälsinge !