Styrelsen 2020 gällande från 2020-10-05

 
Styrelsen Namn Mobil.   E-post
Ordförande Lasse Styf 070-224 56 01 lassestyf@bredband2.com
Vice Ordförande Stefan Hedström 070-668 36 09 stefan@hedstrombil.se
Sekreterare Anders Nilsson 070-334 47 20 nissann549@outlook.com
Kassör Alva Nilsson 070-378 33 64   alvanilssons@hotmail.com
Folkracesektionen Sven-Olov Borg 070-676 50 36 soak@telia.com
Rallysektionen Tobias Nilsson 070-572 19 69 tobbenilsson1996@gmail.com
Ungdomssektionen Fredrik Borg 073-027 02 55 borgen1@live.com
Klubbhuset Rolf Dahlberg 070-214 67 11
Utbildningsansvarig Lasse Ericsson 070-257 35 86 bmler@hotmail.com
 Styrelseprotokoll Skicka ett mail till nissann549@outlook.com för att erhålla lösenord till skyddade dokument
Stadgar SMK Hälsinge 120214_stadgar.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 130312.pdf Skyddat dokument
Konstituerande möte 130409_konst.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 130409.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 130506.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 130617.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 130825.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 131007.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 131209.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 140113.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 140204.pdf Skyddat dokument
Konstituerande möte 140225_konst.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 140331.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 140505.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 140602.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 140630.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 140804.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 140901.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 141006.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 141201.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 150112.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 150202.pdf Skyddat dokument
Årsmöte 2015 150224.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 150302.pdf Skyddat dokument
Konstituerande möte 150302_konst.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 150406.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 150504.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 150831.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 151005.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 151102.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 160111.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 160201.pdf Skyddat dokument
Årsmöte 2016 160223.pdf Skyddat dokument
Konstituerande möte 160307_konst.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 160307.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 160403.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 160501.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 160606.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 160704.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 160801.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 160905.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 161003.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 161031.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 161205.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 170102.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 170206.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 170306.pdf Skyddat dokument
Årsmöte 2017 170307.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 170403.pdf Skyddat dokument
Konstituerande möte 170409_konst.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 170508.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 170605.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 170703.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 170731.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 170904.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 171002.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 171106.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 171204.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 180305.pdf Skyddat dokument
Årsmöte 2018 180306.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 180507.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 180604.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 180806.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 181001.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 181105.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 190107.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 190204.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 190304.pdf Skyddat dokument
Årsmöte 190312.pdf Skyddat dokument
Konstituerande möte 190401.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 190506.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 190902.pdf Skyddat dokument
Styrelsemöte 191007.pdf Skyddat dokument
 

Övriga uppdrag inom SMK Hälsinge

 
 Övrigt Namn. Tel. Mobil. E-post.
Miljöombud Göran Wilhelmsson 0650-160 76 070-689 07 61  
Sponsorkontakt Kjell Mattsson 070-522 76 23 mattsson.kjell@telia.com
Valberedning Kjell Mattsson 070-522 76 23 mattsson.kjell@telia.com
Valberedning Lennart Nelson      
Revisor Ingrid Hägg      
Revisor Torsten Dahlberg   076-845 70 98