Vill du bli medlem i klubben?

 
Ansök om medlemskap genom att fylla i fälten nedan!
 
Fyll i fälten nedan så kontaktar vi dig!
Tack på förhand! / SMK Hälsinge

Enskild medlem 300 kr/år
Familjemedlem  500 kr/år (alla familjemedlemmar måste vara boende på samma adress)
Ungdom  100 kr/år (upp till 18 år)

Bankgiro: 384-5963
Swish: 123 172 14 71

Namn *

Adress *

Postadress *

Tel.

Mobiltelefon *

Personnr [ÅÅMMDD-nnnn] *

E-post

 

Om familjemedlemskap önskas, fyll i övriga namn, (boende på samma adress).

Namn *

Personnr [ÅÅMMDD-nnnn] *

Namn *

Personnr [ÅÅMMDD-nnnn] *

Namn *

Personnr [ÅÅMMDD-nnnn] *

Namn *

Personnr [ÅÅMMDD-nnnn] *

* Obligatorisk uppgift

Genom att skicka detta formulär accepterar jag att personuppgifterna hanteras enligt SMK Hälsinges integritetspolicy och jag förbinder mig att årligen betala medlemsavgift tills dess att jag aktivt begär utträde ur föreningen.