SMK Hälsinges klubbhus transporten

 

Här kan vi se hur arbetet med flytten såg ut. Många hjälpsamma själar slog sina insatser samman denna dag. Tack till alla som ställde upp.

 
Bilder från Ilsbo Tomten Transporten Uppmonteringen Renoveringen Invändigt Klubbmöten i lokalen