SMK Hälsinges klubbhus tomten

 

Här kan vi se hur arbetet på tomten flöt på innan huset kom på olats.

 
Bilder från Ilsbo Tomten Transporten Uppmonteringen Renoveringen Invändigt Klubbmöten i lokalen