SMK Hälsinges klubbhus renoveringen

 

Att ställa den nya klubbhuset i ordning startade omgående och här kan vi se detta arbete.

Det började med att riva ut det som inte skulle komma till användning.

Rolf har varit lite av en "hustomte" som fixat mycket av renoveringsarbetet, men det har även varit flera medlemmar som gjort en bra arbetsinsats.

Även om vi hade flyttat in, fortsatte renoveringsarbetet. Köket skulle ställas i ordning, efter att vi varit till Gävle och hämtat en komplett köksinredning, som köpts för 6000kr. Vatten var ännu inte draget till toaletter och kök, då bilderna togs.

 
Bilder från Ilsbo Tomten Transporten Uppmonteringen Renoveringen Invändigt Klubbmöten i lokalen