SMK Hälsinges klubbhus invändigt

 

Det aktuella läget invändigt är som det ser ut på nedanstående bilder.

Arbetet med att göra i ordning lokalerna fortskrider löpande.

Uppvärmningen sker med luftvärmepump i kombination med direkt el-element.

 
Bilder från Ilsbo Tomten Transporten Uppmonteringen Renoveringen Invändigt Klubbmöten i lokalen